NIEUWS - ONZE SCHOOL - ACTIVITEITEN - OUDERS - CONTACT - SITEMAP - AANMELDEN

Bij ons op school is altijd veel te doen. Nieuwsgierig?

In het linkermenu staat de 
kalender met belangrijke data en een aparte pagina voor iedere bijzondere activiteit.

Hieronder een toelichting bij enkele activiteiten die ieder jaar terugkomen.

In alle groepen besteden we aandacht aan de christelijke feest­dagen. Jaarlijks kiezen we één van deze feesten uit voor een wat uitgebreidere viering in de kerk. De ouders en andere belangstellenden worden van harte uitgenodigd aanwezig te zijn bij deze viering, die onder schooltijd wordt gehouden.
 
Als school vieren we geen koninginnedag: de kinderen kunnen meedoen met de activiteiten die door het Oranje Comité van Wezep worden georganiseerd. Wel wordt er om het andere jaar meegedaan aan de optocht. De organisatie hiervan ligt in handen van de activiteitencommissie.
 
Ook onze school wordt jaarlijks op 5 december vereerd met een bezoek van Sinterklaas. ’s Morgens omstreeks kwart voor negen komt hij op school aan om vervolgens cadeautjes uit te delen aan de leerlingen van groep 1 t/m 4. Ook de hogere groepen worden even bezocht, maar zij zorgen zelf d.m.v. lootjes voor de cadeaus.
  
Eens in de twee jaar komt er een schoolfotograaf. Behalve individuele en groepsfoto’s maakt de fotograaf ook gezinsfoto’s van alle broertjes en zusjes uit een gezin. Ook degenen die nog niet naar school gaan, mogen dan komen. De financiële afhandeling gaat buiten de school om, per bank/giro. Voor groep 8 komt de fotograaf wel jaarlijks om de afscheidsfoto te maken. In het schooljaar ’12-‘13 zal de schoolfotograaf weer langskomen.
 
Voor groep 7/8. Aan dit examen, dat door 3V0 georganiseerd wordt, doet onze school ook mee. Eenmaal per twee jaar leggen de leerlingen het examen af, zowel het theoretisch als het praktisch gedeelte. Het verkeers­examen vindt dit jaar weer plaats (cursusjaar ‘12-‘13).
 
Voor groep 7/8. Eenmaal per twee jaar (in het jaar dat er geen verkeers­examen is) organiseert onze school een cursus Jeugd EHBO-A in samenwerking met het Jeugd Rode Kruis. Deze instantie zorgt voor het lesmateriaal en het oefenverband en organiseert het examen. Sommige onderwerpen die aan de orde komen zullen ook thuis geoefend moeten worden. Hierbij zal uw kind zeker een beroep op u doen om als ‘slachtoffer’ te fungeren. Met deze cursus willen we bereiken, dat kinderen leren zich in te zetten bij de hulpverlening aan anderen en dat ze zo nodig weten wat ze moeten doen en niet in paniek raken. Ook wordt aandacht besteed aan de preventie: voorkomen is beter dan genezen.
 
Voor groep 5/6. Om het andere jaar is er schoolzwemmen. De zwemles komt dan in de plaats van een van de wekelijkse gymlessen. In het jaar dat er geen zwemmen is, heeft groep 5/6 twee gymlessen per week, net zoals de groepen 3 t/m 8. De gemeente Oldebroek vraagt van de ouders een financiële bijdrage voor de zwemlessen (zie hoofdstuk 10). In het seizoen ‘12-‘13 is er weer schoolzwemmen.  
 
Voor groep 7/8, eventueel aangevuld met kinderen uit groep 6. Aan dit toernooi, georganiseerd door WHC, mogen alle scholen uit de gemeente Oldebroek meedoen. Uitgangspunt is, dat elke leerling tenminste een keer op de basisschool mee kan doen. Daarom krijgen leerlingen van groep 8 die mee willen doen, altijd een plaats in het team. Deze regel geldt zolang er niet teveel kinderen in groep 8 zitten. De voetbalteams van de jongens en de meisjes worden zonodig aangevuld met kinderen uit groep 7 of 6. De begeleider kiest de kinderen die hij geschikt vindt en nodig heeft.
Voor groep 3 t/m 5 en voor groep 6 t/m 8. Het toernooi wordt, op twee zater­dagen in juni, georganiseerd door Korfbalvereniging Rood-Wit. De groe­pen 6 t/m 8 doen vrijwel altijd mee, soms zelfs met 2 teams uit een groep. Voor de lagere groepen bekijkt de school of er voldoende mogelijkheid en begelei­ding is om een team op te geven. De organisatie rond dit toernooi is in handen van sportieve ouders.
 
Voor groep 7/8. Deze sportdag wordt onder schooltijd gehouden in en rond het zwembad.
 
Avond-vierdaagse
Voor groep 1 t/m 8. Ieder jaar wordt in schoolverband meegedaan aan de avond-vierdaagse. De organisatie van deelname (inning van geld, aanvragen van de medailles, regelen van begeleiding) is in handen van de activiteitencommissie van onze school.
 
Voor groep 7/8. In de voorrondes spelen de Wezeper scholen tegen elkaar. De wedstrijden vinden plaats op enkele woensdagmiddagen. De scholen die op de eerste drie plaatsen eindigen, mogen meedoen aan de regionale kampioenschappen.
 
Schoolreisjes en kamp
Jaarlijks staan voor de kinderen schoolreisjes op het programma. In het ene cursusjaar gaan de groepen 1 t/m 4 met auto’s naar een bestemming dicht bij Wezep. De groepen 5 t/m 8 gaan dan met de fiets een dagje uit, terwijl groep 7/8 dat cursusjaar op kamp gaat. In het andere cursusjaar gaan de groepen 1 t/m 4 samen en de groepen 5 t/m 8 samen op reis met de bus. In dat jaar is er geen kamp. Voor dit schooljaar ’12-’13 staat er een kamp gepland.
  
In de tweede helft van het cursusjaar begint groep 8, onder leiding van enkele vrijwilligers, aan het instuderen van de musical. Deze musical wordt aan het eind van het jaar uitgevoerd in de kerk. Voor deze avond krijgt iedereen een uitnodiging via het Klepperbelletin. Ook is het mogelijk om familie en vrienden uit te nodigen voor deze avond.